Ny medlem

Vill du bli medlem i OK Alferna?

Fyll i medlemsansökan nedan! Som medlem omfattas du av en försäkring. Därför kräver försäkringsbolaget ditt personnummer.

Efter återkoppling från föreningen betalar du din medlemsavgift till vårt
plusgiro 33 54 95 – 8
Ange namn och adress!

Medlemsavgifter 2024
Vuxna över 18 år 150 kr
Barn och ungdomar under 18 år 75 kr
Familj (vuxen/vuxna med barn/ungdom under 18 år) 250 kr