Skötseluppgifter klubbstugan

Yttre skötsel och inre tillsyn av Klockhammarstugan

För allas trevnad kommer en grupp medlemmar sköta gräsklippning /snöskottning och ha inre tillsyn av klubbstugan i Klockhammar.

Under dina ansvarsveckor skall du en gång i veckan
 Klipp gräset och skotta snö så att det ser snyggt ut till kommande helg
 Vid behov städa av utvändigt och på altanen
 Inspektera invändigt och vid behov åtgärda
 Släng eventuella kvarglömda sopor från kök och toaletterna i soptunnan, och se till att den står på plats på utsidan av grinden

Kontrollera om stugan är uthyrd (se hemsidan under bokningar och priser) innan du åker till Klockhammar, eller kolla med Christer Söderbäck.

Gräsklipparen och bensin finns i det vänstra av förråden. Se till att det alltid finns bensin till nästa som har jourvecka. Vid behov köp.