Föreningen

Klubbinfo

OK Alferna bildades i december 1943 av 41 orienteringsintresserade örebroare,  8 kvinnor och 33 män. Namnet kommer från den nordiska mytologin och avser tre bröder som var jägare och skogsmän och som kallades alfer. I augusti 1947 invigdes klubbstugan i Klockhammar. Där både vi och andra föreningar har haft sammankomster, läger m m, både sommar och vinter.

1967 framställdes klubbens första tävlingskarta. Vilken har följts av åtskilliga kartor. Idag har vi mest ny reviderade kartor kring vår klubbstuga.

Klubben har arrangerat två SM-tävlingar. 1956 Dam-SM i Ramsberg och 1982 Lång-SM. Dessutom var vi medarrangörer till O-ringen 1979, 2000 och 2010. Under en lång period från 60-, till 90-talen arrangerade vi vår egen tävling ”Alfträffen” med som mest 3.500 deltagare.

Vi har även fostrat svenska mästare, både i fotorientering och skidorientering. I skidorientering har vi också haft världsmästare.

I slutet på 80-talet och början av 90-talet skördade våra ungdomar stora framgångar både i distriktet och på riksnivå. Idag ägnar vi oss mest åt motionsorientering och annan social samvaro.

Medlemsantalet har varierat från de 41 vid bildandet till ca 400 som mest och sedan sjunkit till dagens ca 70.