Medlemsavgift

Medlemsavgifter 2023
Vuxna 150 kr
Ungdomar 18 – 21 år 75 kr
Familj (vuxen plus barn upp till 18 år) 250 kr

Betala till vårt plusgiro 33 54 95 – 8
Ange namn och adress!