Medlemsavgift

Medlemsavgifter 2024
Vuxna över 18 år 150 kr
Barn och ungdomar under 18 år 75 kr
Familj (vuxen/vuxna med barn/ungdom under 18 år) 250 kr

Betala till vårt plusgiro 33 54 95 – 8
Ange namn och adress!