Klubbfakta

OK Alferna

Bildad 1943-12-07

Föreningsnummer 1031-28

Postadress c/o Ekström,
Riagatan 11
702 26 ÖREBRO

Besöksadress Orienterarvägen 7
705 92 ÖREBRO

E-post okalferna@gmail.com

Hemsida: okalferna.se

Plusgiro 335495-8

Organisationsnummer 875000-2183